Copper Beech, Purple Beech

Black Walnut

Carpathian English Walnut

White Oak

Swamp White Oak (Missouri source)

Scarlet Oak

Northern Pin Oak

Oregon White Oak

Bur Oak (Northeast US)

Chestnut Oak, Basket Oak

Northern Red Oak

Shumard Oak

Black Oak

National Road Pond Cypress

Baldcypress